HERBARIUM
Reveamarant
 
 
Familie: Amarantfamilien
 
Latinsk Navn: Amaranthus caudatus

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt på Øra i Fredrikstad kommune.

Dato: 5 oktober 2009