HERBARIUM
Reinrose
 
Familie: Rosefamilien
 
Latinsk Navn: Dryas octopetala

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt på Sissihøa, ved Søndre Knutshø og ved Salen på Kongsvoll i Oppdal kommune.

Dato:
03 august 2021
18 juli 2020
07 juli 2012
21 juli 2006
10 juli 2005