HERBARIUM
Reinfrytle
 
 
Familie: Sivfamilien
 
Latinsk Navn: Luzula wahlenbergii

Diverse opplysninger:

Disse bildene ble tatt ved Flyplassen på Svalbard.

Dato: 15 juli 2013