HERBARIUM
Reddik
 
 
Familie: Korsblomstfamilien
 
Latinsk Navn: Raphanus sativus

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt på Solgården avfallsplass i Moss kommune.

Dato. 29 september 2012