HERBARIUM
Raspbjørnebær
 
 
Familie: Rosefamilien
 
Latinsk Navn: Rubus radula

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt på Borregaard sitt tømmerlager på Opsund i Sarpsborg kommune.

Dato: 25 august 2008