HERBARIUM
Raps
Les mer om raps i Den virtuelle floraen
 
 
Familie: Korsblomstfamilien
 
Latinsk Navn: Brassica napus

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt på Øra i Fredrikstad kommune.

Dato: 24 august 2009