HERBARIUM
Ramkarse
Les mer om ramkarse i Den virtuelle floraen
 
 
Familie: Korsblomstfamilien
 
Latinsk Navn: Coronopus didymus

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt i Oslo kommune og på Øra i Fredrikstad kommune.

Dato:
9 juli 2009
24 september 2009