HERBARIUM
Raigras
 
Familie: Grasfamilien
 
Latinsk Navn: Lolium perenne

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt ved Kalnes i Sarpsborg kommune.

Dato: 14 august 2007