HERBARIUM
Raggmure
 
 
Familie: Rosefamilien
 
Latinsk Navn: Potentilla hyparctica

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt ved Nybyen, Flyplass området og Diabasodden på Svalbard.

Dato:
13 juli 2013
14 juli 2013
17 juli 2013