HERBARIUM
Rabbesiv
 
Familie: Sivfamilien
 
Latinsk Navn: Juncus trifidus

Diverse opplysninger:

Disse bildene ble tatt på vei opp til Sissihøa og i Ålmdalen i Oppdal kommune,

Dato:
17 juli 2009
21 juli 2006