HERBARIUM
Pyramidebjørnebær
 
 
Familie: Rosefamilien
 
Latinsk Navn: Rubus pyramidalis

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt på tømmerlagringsplassen til Borregaard på Opsund.
Arten er bestemt av Tore Berg.

Dato: 3 juli 2007