HERBARIUM
Oslosildre
 
Familie: Sildrefamilien
 
Latinsk Navn: Saxifraga osloensis

Diverse opplysninger:

Disse bildene ble tatt på Hovedøya i Oslo, og på Jeløya i Moss kommune.

Dato:
9 mai 2011
10 mai 2007