HERBARIUM
Ormerot
 
 
Familie: Slireknefamilien
 
Latinsk Navn: Polygonum bistorta

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt på Spjærøy i Hvaler kommune.

Dato:
17 juni 2017