HERBARIUM
Nyresoleie
 
Familie: Soleiefamilien
 
Latinsk Navn: Ranunculus auricomus

Diverse opplysninger:

Dette bildet ble tatt ved Solli i Sarpsborg kommune.

Dato:
29 april 2014
1 mai 2003