HERBARIUM
Norsk bjørnebær
EditRegion8  
 
Familie: Rosefamilien
 
Latinsk Navn: Rubus nemoralis

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt på Spyssøya i Bømlo kommune.

Dato:
30 juni 2020