HERBARIUM
Norsk asal
 
 
Familie: Rosefamilien
 
Latinsk Navn: Sorbus norvegica

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt på Rauer i Fredrikstad kommune.

Dato: 8 juni 2013