HERBARIUM
Norsk Mure
 
Familie: Rose
 
Latinsk Navn: Potentilla norvegica

Diverse opplysninger:

Dette bildet er tatt i Fredrikstad kommune.

Dato: 21 september 2005