HERBARIUM
Nakkebær
 
Familie: Rose
 
Latinsk Navn: Fragaria viridis

Diverse opplysninger:

De 2 første bildene er tatt på Jeløya i Moss kommune.

Det tredje bildet ble tatt på Eløya i Rygge kommune.

Dato:
22 mai 2007
5 juni 2004

Kjennetegnes ofte med at det er store blomster, samt at kronbladene overlapper hverandre.