EditRegion6
HERBARIUM
Myrmaure
 
Familie: Maure
 
Latinsk Navn: Galium palustris

Diverse opplysninger:

Disse bildene ble tatt på Oven i Rygge kommune.

Dato: 6 juni 2006