HERBARIUM
Myrfrytle
 
Familie: Sivfamilien
 
Latinsk Navn: Luzula sudetica

Diverse opplysninger:

Dette bildet ble tatt på Slåttemyra i Nittedal kommune.

Dato:
28 juni 2007
8 juli 2006