HERBARIUM
Mykrapp
 
 
Familie: Grasfamilien
 
Latinsk Navn: Poa flexuosa

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt ved Sissihøa i Oppdal kommune.

Dato:
11 august 2011
28 juli 2010