HERBARIUM
Myggblom
 
Familie: Orkidéfamilien
 
Latinsk Navn: Hammarbya paludosa

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt på Slåttemyra i Nittedal kommune og i Hobøl kommune.

Dato:
7 august 2012
8 juli 2006