EditRegion6
HERBARIUM
Musøre
 
Familie: Vierfamilien
 
Latinsk Navn: Salix herbacea

Diverse opplysninger:

Det første bildet er tatt ved Orkelsjøen i Oppdal kommune.

Det andre er tatt på Sissihøa i Oppdal kommune.
De 2 siste er tatt i Ålmdalen i Oppdal kommune.

Dato:
9 juli 2003
21 juli 2006
14 juli 2007