EditRegion6
HERBARIUM
Musestarr
 
Familie: Starrfamilien
 
Latinsk Navn: Carex serotina ssp pulchella

Diverse opplysninger:

Disse bildene ble tatt ved Mærrapanna i Onsøy kommune og i Utgårdskilen i Hvaler kommune.

Dato:
26 juli 2012
5 juli 2007
12 juni 2006