HERBARIUM
Muserumpe
 
Familie: Soleiefamilien
 
Latinsk Navn: Myosurus minimus

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt på Sauholmen og Brattestø i Hvaler kommune.

Dato:
7 mai 2016
3 juni 2007