HERBARIUM
Murburkne
 
Familie: Småburknefamilien
 
Latinsk Navn: Asplenium ruta-muraria

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt på Fredriksten Festning i Halden, på Hovedøya i Oslo og på Ekeberg i Oslo lommune.

Dato:
29 juni 2014
9 juli 2009
2 mai 2007
10 mai 2007