HERBARIUM
Moskusjordbær
 
Familie: Rosefamilien
 
Latinsk Navn: Fragaria moschata

Diverse opplysninger:

Disse bildene ble tatt på Bygdøy i Oslo kommune.

Dato: 28 mai 2008