HERBARIUM
Melrublom
 
 
Familie: Korsblomstfamilien
 
Latinsk Navn: Draba arctica

Diverse opplysninger:

Disse bildene ble tatt i Sassendalen på Svalbard.

Dato: 16 juli 2013