HERBARIUM
Melkongslys
 
 
Familie: Maskeblomstfamilien
 
Latinsk Navn: Verbascum lychnitis

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt ved Kalnes i Sarpsborg kommune.

Dato: 2 august 2010