HERBARIUM
Mars x lodnefiol
 
 
Familie: Fiolfamilien
 
Latinsk Navn: Viola odorata x hirta

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt ved Tøyenåsen i Oslo kommune.

Dato: 25 april 2010