HERBARIUM
Markrapp
 
 
Familie: Grasfamilien
 
Latinsk Navn: Poa trivialis

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt i Trøkstad kommune.

Dato 29 juni 2012