EditRegion6
HERBARIUM
Markjordbær
 
Familie: Rosefamilien
 
Latinsk Navn: Fragaria vesca

Diverse opplysninger:

Disse bildene ble tatt på Hovedøya i Oslo, ved Solli i Sarpsborg kommune og på Alby på Jeløya i oss kommune.

Dato:
21 juni 2014
18 mai 2012
1 juni 2011
10 mai 2007
Juni 2005
5 juli 2004