HERBARIUM
Marisko
 
Familie: Orkidéfamilien
 
Latinsk Navn: Cypripedium calceolus

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt i Øyer kommune på vestsiden av Lågen, og i Oppdal kommune.

Dato:
06 juli 2012
14 juni 2010
16 juni 2010