EditRegion6
HERBARIUM
Marinøkkel
 
Familie: Ormetung
 
Latinsk Navn: Botrychium lunaria

Diverse opplysninger:

De 2 første bildene her er tatt på Sandholmen i Hvaler kommune.

Det siste er tatt i Vinstradalen i Oppdal kommune.

Dato:
12 juni 2006
7 juli 2003