HERBARIUM
Mais
 
 
Familie: Grasfamilien
 
Latinsk Navn: Zea mays

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt på Solgården avfallsplass i Moss.

Dato: 29 September 2012