EditRegion6
HERBARIUM
Maigull
 
Familie: Sildrefamilien
 
Latinsk Navn: Chrysosplenium alternifolium

Diverse opplysninger:

Disse bildene ble tatt ved Kalnes - Vestvannet, og ved Solli i Sarpsborg kommune.

Dato:
23 april 2012
15 april 2009
30 april 2004