HERBARIUM
Månelyktsøtvier
 
 
Familie: Søtvierfamilien
 
Latinsk Navn: Solanum physalifolium

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt på Øra i Fredrikstad kommune.

Dato: 16 oktober 2011