HERBARIUM
Lodnefiol
 
Familie: Fiolfamilien
 
Latinsk Navn: Viola hirta

Diverse opplysninger:

Disse bildene ble tatt ved Nes på Jeløya i Moss kommune, og i Ringerike kommune

Dato:
22 april 2017
14 april 2007