HERBARIUM
Kystvassoleie
 
Familie: Soleiefamilien
 
Latinsk Navn: Batrachium aquatile

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt på Sletterøyene i Rygge kommune, og på Enghaugberget i Fredrikstad kommune.

Dato:
19 mai 2008
22 mai 2008