HERBARIUM
Krypsoleie
 
Familie: Soleiefamilien
 
Latinsk Navn: Ranunculus repens

Diverse opplysninger:

Dette bildet er tatt i Sarpsborg kommune på Kurland, og på Alby i Moss kommune.

Dato:
29 mai 2009
1 juni 2005