HERBARIUM
Krekling
Les mer om krekling i Den virtuelle floraen Les mer om krekling i Urtekildens planteleksikon  
 
Familie: Kreklingfamilien
 
Latinsk Navn: Empetrum nigrum

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt i Torsnes i Fredrikstad kommune, i Oppdal kommune og på Vesterøy i Hvaler kommune.

Dato:
8 august 2021
28 april 2020
18 april 2009
18 august 2009