HERBARIUM
Kratthumleblom
 
Familie: Rosefamilien
 
Latinsk Navn: Geum urbanum

Diverse opplysninger:

Dette bildet er tatt på Kurland i Sarpsborg kommune.

Dato:
15 juni 2012
5 juli 2005