HERBARIUM
Krattfiol
 
Familie: Fiol
 
Latinsk Navn: Viola mirabilis

Diverse opplysninger:

De to første bildene er tatt nord på Jeløya i Moss kommune.

De to siste bildene er tatt på Mærrapanna i Onsøy kommune.

Dato:
6 mai 2007
10 mai 2006