HERBARIUM
Knollsoleie
 
Familie: Soleiefamilien
 
Latinsk Navn: Ranunculus bulbosus

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt på Kirkøya i Havler kommune. Disse vokste rundt på kirkegården. Utsatt for plenklipping.

Dato: 26 mai 2008