HERBARIUM
Knollmjødurt
 
Familie: Rosefamilien
 
Latinsk Navn: Filipendula vulgaris

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt på Jeløya i Moss kommune.

Dato:
7 juni 2012
27 juni 2010
24 juni 2005
9 juli 2009