HERBARIUM
Kjøttnype x Bustnype
 
 
Familie: Rosefamilien
 
Latinsk Navn: dumalis x mollis

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt ved Røds bruk i Fredrikstad kommune.
Krysningen er bestemt av Erik Ljungstrand fra Sverige.

Dato: 7 juni 2008