HERBARIUM
Kjøttnype
 
Familie: Rosefamilien
 
Latinsk Navn: Rosa dumalis

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt på Øra i Fredrikstad kommune.

Dato:
11 oktober 2020
16 juni 2008