HERBARIUM
Kanelrose
 
Familie: Rosefamilien
 
Latinsk Navn: Rosa majalis

Diverse opplysninger:

Disse bildene ble tatt ved Håby på Asmaløy i Hvaler kommune.

Dato: 7 juni 2008