HERBARIUM
Judaspenger
 
Familie: Korsblomstfamilien
 
Latinsk Navn: Lunaria annua

Diverse opplysninger:

Disse bildene ble tatt i ei grøft ved Eide kirke i Grimstad kommune.

Dato: 10 mai 2008