HERBARIUM
Jordrøyk
 
Familie: Valmuefamilien
 
Latinsk Navn: Fumaria officinalis

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt i Fredrikstad kommune. Blandt annet på Rauer.

Dato:
5 juni 2010
10 juni 2004